Biomecànica esportiva

La importància de la visita al podòleg esportiu recau que es realitza una exploració articular i dermatològica al peu, tant en càrrega com en descàrrega i també es valora l’estàtica i la dinàmica del peu mitjançant sistemes informatitzats que ens donen les zones de major pressió del peu.

Després de realitzar aquest estudi informatitzat valorem les imatges i els valors, però saber exactament d’on prové el problema o la lesió i poder posar remei a aquesta.  Es valoren tots els paràmetres però d’una manera exhaustiva el moviment de pronacio – “ peu cap a la part interior”- ja que és en la majoria dels casos el desencadenant de les lesions a nivell del peu i en l’aparell locomotor.